Kostnadseksplosjonen for dobbeltsporet skaper trøbbel for utbyggingen av 109-veien

Kostnadseksplosjon, dårlige grunnforhold og forsinkelser for det nye dobbeltsporet skaper nå også trøbbel for utbyggingen av 109-veien.