Bystyrepolitiker: – Dette prosjektet er ikke ønskelig

På Rabben på Kurland har naboer klaget på en rekke punkter rundt utbyggingen som er tenkt i Rabben 2. Det er heller ikke flertall i bystyresalen for all fortetting.