Regelverk stoppet levering av øl på døra Nå må kommunens administrasjon se på ordningen på nytt for å finne en løsning

Bystyret har vedtatt at det skal innføres en ordning med hjemlevering av alkohol. Men kravene i retningslinjene gjør at butikkene ikke klarer å gjennomføre ordningen.