Valget av jernbanetrasé ble utsatt

UTSATTE: Chiga Bisimwa Nyamugira (i midten) hadde gjort det klart at han ville stemme for opposisjonens forslag. Arbeiderpartiet klarte å unngå et alvorlig politisk nederlag gjennom et utsettelsesforslag som også Chiga Bisimwa Nyamugira stemte for.

UTSATTE: Chiga Bisimwa Nyamugira (i midten) hadde gjort det klart at han ville stemme for opposisjonens forslag. Arbeiderpartiet klarte å unngå et alvorlig politisk nederlag gjennom et utsettelsesforslag som også Chiga Bisimwa Nyamugira stemte for. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Med knappest mulig margin 22 stemmer for og 21 mot, klarte Arbeiderpartiet å unngå et sviende politisk nederlag ved å få utsatt valget av ny jernbanetrasé.

DEL

Tre Arbeiderpartipolitikere hadde sagt at de vil stemme for opposisjonens forslag. Dermed ville det få flertall, og i et desperat forsøk på å unngå et politisk nederlag om hvor framtidens jernbane skal gå, fikk Arbeiderpartiet saken utsatt.

Krass kritikk

Men utsettelsen skjedde ikke uten krass kritikk fra opposisjonen. Høyres Ann-Hege Indrevoll var klar på at utsettelsesforslaget bare var for at Arbeiderpartiet skulle få omgruppert gruppa og sikre seg flertall ved neste behandling.

– Arbeiderpartiet prøver her å finte seg ut av et politisk nederlag, og det er ikke noe pent spill, sa Kai Roger Hagen, Partiet De Kristne.

– Dette ligner på manipulering, og er ikke demokratisk. Det er fryktelig trist å se, sa Høyres Marit Kildedal.

Følelsesladd innlegg

Det mest følelsesladde innlegget var det Sofie Tømmerås Lyshagen som sto for. Hun hadde tidligere på kvelden gjort det klart at hun hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet.

– Jeg har i lengre tid merket presset fra partiet. Det brukes makt og jeg får ikke tenke selv. Derfor meldte jeg meg ut av partiet. I kveld har vi sett at en representant (Chiga Bisimwa Nyamugira red.anm.) har blitt tatt inn på enerom og bli mer og mer svett. Det håper jeg vi ikke får se mer. Jeg står for noe helt annet, sa hun fra talerstolen.

Meldte seg ut

UTMELDT: Sofie Tømmerås Lyshagen opplyste i bystyret onsdag kveld at hun hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Her får hun en oppmuntrende hilsen fra Kai Roger Hagen som tidligere har meldt seg ut av Fremskrittspartiet og nå representerer Partiet De Kristne.

UTMELDT: Sofie Tømmerås Lyshagen opplyste i bystyret onsdag kveld at hun hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Her får hun en oppmuntrende hilsen fra Kai Roger Hagen som tidligere har meldt seg ut av Fremskrittspartiet og nå representerer Partiet De Kristne. Foto:

Onsdagens bystyremøte i Sarpsborg åpnet med dramatikk. Sofie Tømmerås Lyshagen hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet, og partiet har dermed ikke lenger rent flertall i bystyret. Med Tømmerås Lyshagens utmeldelse har det oppstått dramatikk i bystyret rundt valget av hvilke traseer som skal utredes i forbindelse med jernbanens nye dobbeltspor. Det er nå så jevnt at opposisjonens forslag om også å utrede rett linje fra Råde til Sarpsborg og rett linje gjennom Rolvsøy, kan bli vedtatt. Det vil i så fall bety et sviende nederlag for Arbeiderpartiet som bare vil utrede traseen gjennom alle byene.

Tre ut av Ap

Siste utvikling i saken er at det nå ser ut til at tre av Arbeiderpartiets representanter bryter med partiet og stemmer for opposisjonens forslag om også å utrede rett linje over Rolvsøy og rett linje Råde–Sarpsborg. Den siste som ga uttrykk for sitt standpunkt fra talerstolen var Chiga Bisimwa Nyamugira.

– Dette er en vanskelig sak for meg, men jeg vil ha flere alternativer på bordet. Hvis vi tar feil vil ikke barna våre tilgi oss, sa han fra bystyrets talerstol.

Etter det SA forstår skal ordføreren i et ekstra møte med Nyamugira i forlengelsen av Arbeiderpartiets gruppemøtet, ha forsøkt å overtale han til ikke å bryte med partiet. Men åpenbart uten å lykkes.

De to andre i Ap som vil stemme for opposisjonens forslag er Steinar Haakenstad og Sofie Tømmerås Lyshagen.

Etter at Nyamugira hadde vært på talerstolen tok Arbeiderpartiet et nytt gruppemøte. Resultatet av gruppemøtet ble at partiet forsøker å få saken utsatt.

– Det er for å se hvordan vi kan løse dette best mulig framover, sa Svein Larsen, Ap, fra talerstolen.

Chiga Bisimwa Nyamugira sier til SA etter det siste gruppemøtet, at han vil stemme for utsettelsesforslaget, men dersom det faller vil han stemme for opposisjonens forslag.

Meldte seg ut

Bystyremøtet åpnet med navneopprop, og på det svarte Tømmerås Lyshagen «til stede, men ikke på vegne av Arbeiderpartiet». Samtidig hadde hun plassert seg på bakerste benk i bystyresalen utenfor Arbeiderpartiets gruppe.

Til SA bekrefter hun at hun har meldt seg ut av partiet.

– Jeg har sagt ifra om at jeg har meldt meg ut, men jeg ønsker ikke å si noe mer om saken nå. Det må roe seg litt først, sier hun til SA.

Helt jevnt

Med Tømmerås Lyshagens utmeldelse har Arbeiderpartiet ikke lenger rent flertall, og er avhengig av både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få gjennom sitt trasévalg. Under behandlingen av planprogrammet for dobbeltsporet, har Arbeiderpartiet sittet i gruppemøte i nærmere én time. Mange av de øvrige politiske partiene har sammen med administrasjonen brukt tiden til å prøve å finregne på hvordan avstemningen vil ende. Det er helt jevnt, men flere tror at Arbeiderpartiet vil gå på et knappest mulig nederlag. Det vil i så fall bety at rett linje over Rolvsøy og Råde-Sarpsborg også må utredes.

Artikkeltags