– Det var en glipp å utsette klagesaken på Bodalstranda

– Det var en glipp av meg å fremme saken om å utsette behandlingen av klagene på reguleringsplanen for Bodalstranda.