Ordførersvar førte til misnøye hos Miljøpartiet De Grønne

UHELDIG: Frank Vigart Thune Eriksen i Miljøpartiet De Grønne mener at ordførerens svar i hvor han sto i jernbanesaken var uheldig og ikke samsvarte med avtalen de hadde inngått med Arbeiderpartiet. Til venstre Helene Winther Gjerløw.

UHELDIG: Frank Vigart Thune Eriksen i Miljøpartiet De Grønne mener at ordførerens svar i hvor han sto i jernbanesaken var uheldig og ikke samsvarte med avtalen de hadde inngått med Arbeiderpartiet. Til venstre Helene Winther Gjerløw. Foto:

Ordførervalget førte til jernbanedebatt i bystyret. Men ordførerens svar førte også til misnøye hos samarbeidspartner Miljøpartiet De Grønne.

DEL

Allerede etter det første bystyremøtet som egentlig bare var valg av ordfører, varaordfører og hvem som skal ha plass i formannskapet og de ulike utvalgene, knirker det i samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Da Sindre Martinsen-Evje ble valgt til Sarpsborgs ordfører for de neste fire årene, ble det selvsagt jernbanedebatt. Problemet er at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne tydeligvis er uenige om hva de er enige om.

Jernbanen

Det var Per Olaf Toftner i Det Rette Parti som startet det hele. Fra talerstolen sa han at han helt fram til mandag hadde vært innstilt på å stemme for Sindre Martinsen-Evje som ordfører. Men på mandag var det et jernbanemøte i Råde som hadde gått for lukkede dører og der de som representerte Sarpsborg ikke hadde tatt opp at det nå var et politisk flertall i Sarpsborg for å kreve utredning av rett linje alternativer. Den holdningen var han lite fornøyd med og lanserte seg selv som ordførerkandidat.

STARTET: Det var Per Olaf Toftner (t.v.) som startet jernbanedebatten da ordføreren skulle velges.

STARTET: Det var Per Olaf Toftner (t.v.) som startet jernbanedebatten da ordføreren skulle velges. Foto:

Sindre Martinsen-Evje svarte på utfordringen ved blant annet å si at han respekterte det nye flertallet i bystyret i jernbanesaken.

– Jeg har sagt at jeg vil respektere kravet om utredning av rett linje over Rolvsøy. Men jeg står ikke for resten av Greåkercharteret, sa Martinsen-Evje.

Det svaret var Toftner fornøyd med, og trakk sitt eget kandidatur som ordfører. Men Ståle Solberg i SaFoSa var ikke fornøyd med svaret. Han pekte på at hvis en låste seg til utredning av rett linje over Rolvsøy var det et krav som kunne bli avvist da Sarpsborg ikke har planmyndighet i Fredrikstad.

Sindre Martinsen-Evje presiserte nok en gang at det var et krav om utredning av rett linje over Rolvsøy han hadde sagt at han ville respektere. Dermed var Toftner tilbake som ordførerkandidat, og i avstemningen fikk Martinsen-Evje bare støtte fra samarbeidspartiene som sikret han flertall.

RETT LINJE OVER ROLVSØY: To ganger presiserte ordfører Sindre Martinsen-Evje at det var kravet om rett linje over Rolvsøy han hadde gått med på å få utredet.

RETT LINJE OVER ROLVSØY: To ganger presiserte ordfører Sindre Martinsen-Evje at det var kravet om rett linje over Rolvsøy han hadde gått med på å få utredet. Foto:

Samarbeidspartner reagerte

Med det stoppet debatten i bystyremøtet. Men etter møtet kom det fram at et av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet – Miljøpartiet De Grønne – langt fra var fornøyd med ordførerens svar.

– Det ordføreren svarte er ikke det vi er blitt enige om i samarbeidsavtalen. Jeg gikk ikke på talerstolen og presiserte innholdet i avtalen, da vi ikke har gått ut med det ennå. Men i den politiske samarbeidsavtalen vi har inngått med Arbeiderpartiet låser vi oss IKKE til utredning av rett linje over Rolvsøy, sier Frank Vigart Thune Eriksen i Miljøpartiet De Grønne til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Hva mener du om ordførerens svar?

– Det var veldig uheldig. Slik jeg oppfattet Per Olaf Toftner kunne store deler av opposisjonen støttet Sindre Martinsen-Evje som ordfører hvis vi hadde fått avklart innholdet av samarbeidsavtalen før avstemningen, sier Eriksen.

MISFORNØYDE: Verken Vibeke Nilsen eller Ståle Solberg i SaFoSa var fornøyde med ordførerens svar i hva han ville arbeide for i jernbanesaken.

MISFORNØYDE: Verken Vibeke Nilsen eller Ståle Solberg i SaFoSa var fornøyde med ordførerens svar i hva han ville arbeide for i jernbanesaken. Foto:

Samarbeidsavtalen

I jernbanesaken sier samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne følgende: «Be om at staten utreder et alternativt konsept for intercity, «rett linje,» med en felles stasjon for Nedre Glomma. Konseptet skal baseres på at dagens stasjon i Sarpsborg opprettholdes med lokaltog på eksisterende linje til en felles intercity-stasjon.»

Nyvalgt listetopp for SaFoSa Vibeke Nilsen, var en av dem som fra opposisjonen reagerte på det som skjedde.

– Hvorfor informerte ikke Arbeiderpartiets samarbeidspartier bystyret om avtalen. Det er en avtale som motsier det ordføreren sa, var spørsmålet hun stilte etter møtet.

Artikkeltags