– Traseen over Moa er den verst tenkelige for Greåker, mente Kai Roger Hagen

HINDRET ENIGHET: Kai Roger Hagen gjorde at det ikke ble et enstemmig bystyret som sto bak vedtaket om hvilke traseer for det nye dobbeltsporet, som skal konsekvensutredes. Han ville ikke ha med traseen over Moa som han mener er den verst tenkelige for Greåker. Men han ble stående alene i bystyret med det synet.

HINDRET ENIGHET: Kai Roger Hagen gjorde at det ikke ble et enstemmig bystyret som sto bak vedtaket om hvilke traseer for det nye dobbeltsporet, som skal konsekvensutredes. Han ville ikke ha med traseen over Moa som han mener er den verst tenkelige for Greåker. Men han ble stående alene i bystyret med det synet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeiderpartiet og Høyre hadde ønsket seg et enstemmig vedtak om det nye dobbeltsporet gjennom Sarpsborg. Det fikk de ikke. Som eneste bystyremedlem fant Kai Roger Hagen sitt eget spor.

DEL

– Det har svært liten betydning at Hagen ikke sto sammen med resten av bystyret. Det viktige var at vi fikk markert at den sørligste traseen over Alvimjordene ønsker vi ikke og at vi vil ha konsekvensutredet begge de gjenstående alternativene i kulvert under E6. Dette er et sterkt signal til staten, spesielt fordi dette er vedtak som Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune står sammen med Sarpsborg om. Det betyr ikke at det blir problemfritt framover, men med så sterke signaler tror jeg det er klokt av staten å gi aksept for at det blir konsekvensutredet kulvert under E6 på begge traseene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Dårligst for Greåker

Fram til nå har det vært tre aktuelle korridorer for det nye dobbeltsporet over Rolvsøysund og videre til Tunejordet. Både Bane NOR og Sarpsborg kommune har vært enige om ikke å gå videre med den midtre korridoren. Formannskapet gikk enstemmig inn for å konsekvensutrede den beste traseen i de to gjenstående korridorene. Det ville ikke den uavhengige representanten Kai Roger Hagen som nå representerer Partiet De Kristne, være med på. Han ønsket ikke at det nordligste traséalternativet som krysset over fotballanlegget til Greåker IF, ble med videre. Han bor selv på Tindlund.

Traseen over Moa er den verste for Greåker, jeg vil ikke at den blir med videre.

Kai Roger Hagen, uavhengig representant.

– Dette er det verste av alle alternativene for Greåker, der blant annet 110 boenheter vil gå med. I Bane NORs utredning kommer det klart fram at det har store geotekniske utfordringer ikke bare i anleggstiden, men også etter at dobbeltsporet står ferdig. Formannskapet ønsker å utrede det alternativet som har de største negative konsekvensene. Det er også det mest kostbare alternativet. Dette synes jeg er meget underlig, sa Kai Roger Hagen.

Kraftig uenig

– Vi leser nok rapporten fra Bane NOR veldig forskjellig hvis det er så åpenbart at ett alternativ skiller seg så negativt ut. Jeg er kraftig uenig i at det nordligste alternativet åpenbart er det dårligste alternativet. Vi må ha med oss begge alternativene framover slik at vi ser konsekvensene for hele byen, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Larsen.

Hagens forslag fikk bare hans egen stemme, men det hindret at det var et enstemmig bystyre som sto bak vedtaket om hva Sarpsborg kommune mener bør konsekvensutredes.

Opposisjonen ønsket i innledningen til vedtaket en presisering av at det var Stortinget som hadde bestemt at dobbeltsporet skulle gå gjennom byene. De ville også ha med flere punkter i vedtaket blant annet at det ble forutsatt at både Olavsvollen og Tarris ble bevart når dobbeltsporet skal krysse Sarpsfossen. Det fikk de ikke gehør for da et stort politisk flertall mente at det var viktigere og et sterkere signal til staten, at Sarpsborg hadde et likelydende vedtak som Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.

Artikkeltags