Det kom fram i budsjettdebatten torsdag i et av verbalforslagene, og det er et av de første konkrete forslagene på at Sarpsborg sentrum skal styrkes.

I dag jobber det rundt 120 kommunalt ansatte i gamle Tune rådhus som formelt heter Tune administrasjonsbygg. I årene framover ønsker kommunen en sterk satsing på sentrum som ikke bare skal fortettes kraftig med boliger, men der en også ønsker å tilføre sentrum mange nye arbeidsplasser. Det er bakgrunnen for forslaget. Arbeiderpartiet og Høyre mener at da må kommunen selv gå foran i denne prosessen.

I bystyrets vedtak heter det at vurderingen skal omfatte hvorvidt kommunen kan få flere arbeidsplasser til sentrum ved å bygge om eller bygge ut ved rådhuset eller helsehuset, og finansiere dette ved å frigjøre og selge Tune administrasjonsbygg.