Corona stanser ikke Grålum Vokalis – blir fjerndirigert via mobilen

Da korøvelsene måtte innstilles visste dirigent Anne-Sofie Ulstein Holand råd. Nå fjerndirigerer hun fem korgrupper fra pianoet hjemme – via Facebook.