Det har vært en nedgang i antall nye sykehusinnleggelser for covid-19 og influensa. Det kommer fram i den nye ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

I rapporten står det blant annet at covid-19-bølgen går mot slutten, men at en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene.

Per nå er 73 prosent over 75 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19. FHI anbefaler folk å følge vaksinasjonsanbefalingene.

– Beredskapen i sykehusene og i kommunene opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI. Videre skriver de at utviklingen av epidemiene i vinter er usikre.

Når det gjelder RS-virusinfeksjon har antallet innleggelser gått opp den siste uken.

(©NTB)