– Dagens koronasituasjon viser hvor viktig det er med et godt kulturliv

Pål Antonsen sitter i styret i Viken Kulturråd. Et råd som kan tenke seg en felles paraplyorganisasjon for både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturlivet, organisert fra lokale kulturråd i kommunene via regionledd i fylkene opp til et nasjonalt ledd som samler det hele. (Foto: Mats Duan)

Pål Antonsen sitter i styret i Viken Kulturråd. Et råd som kan tenke seg en felles paraplyorganisasjon for både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturlivet, organisert fra lokale kulturråd i kommunene via regionledd i fylkene opp til et nasjonalt ledd som samler det hele. (Foto: Mats Duan)

Av
DEL

Korona og kultur Viken fylkeskommune har en stor og omfattende kulturavdeling. Frivillighet, kunst, kulturarv, bibliotek, museum og Den kulturelle skolesekken er noen av områdene som dekkes, i tillegg til en del selvdrevne kulturinstitusjoner.

Overordnet har Viken ansvar for at befolkningen har et godt og variert kunst- og kulturtilbud i hele regionen, på tvers av kommunene. Det forplikter og er et stort ansvar. 1,2 millioner mennesker skal på en eller annen måte sitte med følelsen av at Viken tar vare på deres kulturelle behov. Både som utøvere og som publikum.

I forbindelse med regionreformen var det et forslag om å overføre en del nasjonale oppgaver til regionene, spesielt ansvaret for en del større institusjoner. Det ble heldigvis reversert. Om Viken skulle fått et for stort institusjonelt ansvar, ville det utvilsomt blitt skadelidende for de mindre, men vel så viktige tiltakene.

De som skaper kunst og kultur i nærmiljøet, de som gir de gode opplevelsene utenfor større institusjoner. Kortreiste kulturopplevelser skapes og fremføres i nærmiljøet. Der har kommunene et stort ansvar. På tvers av kommunegrensene forventes det derimot at Viken trer inn og bidrar med penger, lokaler og andre tiltak for å sikre at også et mer mellomreist kulturliv får utfolde seg.

Så kan man alltids spørre seg selv, blir Viken for stor som kulturadministrator? Jo større enhet, jo vanskeligere blir det for regionens enkeltorganisasjoner å holde oversikt. Det er å håpe at Viken er seg sitt ansvar bevisst og streber etter å utøve mest og best mulig kulturvirksomhet per krone.

Kulturen har stor betydning og innvirkning på enkeltmenneskets livskvalitet. Både i form av egen deltagelse og som publikum. Kultur er ren folkehelse. Dagens koronasituasjon viser med all tydelighet hvor viktig det er med et godt kulturliv. Vi kjenner alle på savnet av konserter, teater, dans og kunstopplevelser.

Kulturlivet har i denne perioden vist formidable evner til kreativitet. Alskens digitale plattformer flommer over av konserter og fremføringer, med eller uten oppfordring om betaling. Man sier gjerne at det er i krisesituasjoner man skaper nye muligheter og etablerer nye driftsformer. Det er sant og sikkert. Men uten et fysisk tilstedeværende publikum, vil kunst og kultur forvitre.

Kunst og kultur er formidling. Formidling av et budskap gjennom musikk, sang, tale, kunst og dans. Det skjer aller best når utøver og publikum er sammen. Enhver utøver har kjent på gleden av mestring på scenen og beruselsen over responsen fra et begeistret publikum. Den fysiske nærheten til de man fremfører for, vil alltid være alfa og omega for kulturarbeidere.

Alle som driver en form for kulturaktivitet, organisert eller ikke, vet at en eller annen form for tilknytning til et interessefellesskap er viktig. Det kan være i form av en særorganisasjon, eller en paraplyorganisasjon for flere kunst- og kulturuttrykk. Et sted å hente inspirasjon fra, og dele kunnskap og erfaringer i, er en viktig og nødvendig del av kulturlivet. Både som en del av den daglige driften, men også som ledd i utvikling og vekst.

Norsk Kulturforum skal i samarbeid med Drammen kommune arrangere en nasjonal samling for kulturen i 2021. Det er et veldig bra initiativ hvor ideen er å etablere en form for Arendalsuke for kulturen. Et dedikert, nasjonalt forum hvor kulturlivet kan debattere og diskutere seg selv, det heier vi på. Samtidig mener vi kulturen trenger et løft i sin egen organisering. Vi bør tørre å utfordre etablerte ordninger for organisering og spørre oss selv, hvordan kan vi organisere oss for å sikre best mulig gjennomslag for kulturens rammevilkår i fremtiden?

En besnærende tanke er å samle hele kunst- og kulturlivet, både det frivillige og det profesjonelle, i én felles paraplyorganisasjon. Organisert leddvis fra lokale kulturråd i kommunene via regionledd i fylkene opp til et nasjonalt ledd som samler det hele.

Er det noe vi har lært i koronakrisen, er det nettopp betydningen av et felles, klar og tydelig stemme inn til maktens sentrum. Vår oppfatning er dessverre at kulturen er for fragmentert og for lite omforent i sine ønsker og krav. En mer samlet og prioritert kravliste til kulturministeren mener vi helt klart ville ha bidratt til en langt mer sterkere og treffsikker kompensasjonspakke til kulturlivet. Uavhengig av sjanger og form og på et mye tidligere tidspunkt enn det vi erfarer nå.

I et fellesskap er ingen sterkere enn det svakeste ledd. Derfor bør Norges kunst- og kulturliv samle seg i en felles organisasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken