Studenter lever med uforutsigbarhet.

Nylig fikk vi en telefon fra vår datter, fra flyplassen i Trondheim. Hun var da på vei til Bergen, og fire dagers forelesning ved laboratoriet ved UiB. Hun og andre studenter hadde sett frem til endelig å kunne møtes igjen for praktisk arbeid i forbindelse med studiene, men heller ikke denne gangen skulle det vise seg at dem skulle få lov til det. At undervisning blir avlyst, er nå mer blitt regelen enn unntaket.

Tirsdag første dagen etter påske var dagen før oppmøtet, og vår datter reiste dagen i forveien. Da hun satt på flybussen på vei til Bergen, mente UiB at det var et passende tidspunkt å sende studentene en melding om at studiene nok en gang ville bli avlyst, og man isteden skulle fortsette nettbasert undervisning.

Dette har medført at mange studenter nå kjenner på en oppgitthet og usikkerhet i forhold til egne studier, som kan føre til at mange føler seg nedstemt, som igjen vil øke faren for at studentene gir opp studiene på sikt.

Studenter må selv dekke utgifter for reiser til og fra studiested, bolig, samt studentavgift, samtidig som at situasjonen nå er slik at mange ikke får jobb ved siden av studiene. Dette setter mange studenter i en situasjon der de foretrekker å bo hos foreldre på grunn av en økonomisk trang situasjon.

Jeg mener derfor at alle studenter bør få konvertert studielån i 2020 og 2021 til stipend, gitt korona-situasjonen og rasering av mulighetene for deltidsjobber ved siden av studiene. Redusert kvalitet på studiene og studieopplevelsen bør synliggjøres ved at staten overtar kostnaden for studiesemesterne ved nedstengning.

For mange er mangel på åpenhet fra myndighetenes side om konsekvenser av tiltak årsak til stor frustrasjon, og det blir liten forutsigbarhet for studentene.

Jeg ønsker å vite hvordan tiltakene som har reddet liv og helse er veid opp mot konsekvensene på følgende områder: Konkurser, permitteringer, arbeidsledige, mental helse, ensomhet, traumer, barn og ungdoms fremtidshåp, selvmordsforsøk, selvmord, ekteskapsbrudd, vold i nære relasjoner, vold mot barn, rusmisbruk, utsatt skolegang, tapt pensjon, tapt yrkeserfaring, tapte lærlingplasser og lærlingtid, tapt BNP, endring i sykehuskøer, fødselsdepresjoner, tapt liv og helse ved nedprioritering av andre med behov for helsehjelp og pleie.

Les også

– Vi trenger mer norsk mat på norske fat

Les også

Hvorfor skal vi si opp EØS-avtalen?

Les også

Nulltoleranse overfor kriminalitet i fremtiden

Les også

Hva er galt med flagget vårt?

Les også

Den siste tiden har vist oss at hjemmeskole er et alternativ