Endrer regelverk for at butikker skal få levere øl på døra

Butikker får lov til å selge og levere alkoholholdige varer til folk, men et strengt regelverk har hindret dem i å gjøre det. Nå vil kommunen endre retningslinjene.