Punktligheten de siste sju årene har holdt seg over 90 prosent, men i 2018 falt den ned til 88,7 prosent, opplyser konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nors kunde- og trafikkdivisjon, til Aftenposten.

– Punktlighetstallene for 2018 er ikke i tråd med kvaliteten Bane Nor ønsker å levere til både reisende og togoperatører, sier Kristiansen, som tilføyer at det er tekniske feil og ekstremvær som har bidratt til nedgangen i punktlighet.

Ingen av Norges Intercity-linjer, altså togene som går mellom Oslo og Skien, Lillehammer og Halden, nådde jernbanens egne mål for punktlighet i fjor, verken i rushtiden eller utenfor den. Østfoldbanen hadde en punktlighet på 70,9 prosent mens Vestfoldbanen leverte 71,9 prosent punktlighet.

Bane Nor og NSB nådde punktlighetsmålet for lokaltog rundt Oslo, men da om man ekskluderer rushtidstogene. Blant langdistansetogene var det kun Raumabanen som nådde målet. Tog som ble innstilt i fjor, tas ikke med i statistikken.

– Punktligheten i 2018 var dessverre den laveste vi har sett på mange år. Men i årets siste måneder så vi en positiv utvikling som vi forventer vil fortsette inn i 2019. Vi ser fram til ytterligere effekter av Bane Nors omfattende punktlighetsarbeid., sier persontogdirektør Arne Fosen i NSB.

(©NTB)