Gå til sidens hovedinnhold

– Datasenter på Hasle er et risikoprosjekt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La det være klinkende klart: Rødt Sarpsborg mener det er viktig at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen, men Rødt er like klar på at det må skje på en samfunnsøkonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

Det planlagte datasenteret på Hasle er i planbeskrivelsen for arealplanen, under kapittelet «Framtidige næringsområder som må reguleres» - tabell 3, anslått til 1640 daa og er så absolutt ikke innenfor disse «rammene».

Her er det stor sannsynlighet for at kommunens befolkning ikke vil få det som loves.

Hvis en ser til Luleå og erfaringene derfra, er antallet «varige» stedlige arbeidsplasser langt mindre enn hva kommunen ble forespeilet.

Amerikanske og svenske professorer er særdeles kritisk til beregning av antall fremtidige arbeidsplasser. Professor Kenneth Thomas er meget klar på at påståtte arbeidsplasser kun er en «PR-grej».

Støyproblematikken ved drift er ikke tilfredsstillende beregnet (blant annet skal kjølevann fra Glomma pumpes opp til anlegget). Det nevnes blant annet at ubehagelig høy støy fra slike anlegg, kan høres i nærmiljøene rundt anlegget.

Anlegget er planlagt lagt i et opparbeidet turområde på Hasle, og vil bli liggende i hørbar avstand til boligområder. De miljømessige konsekvensene ved anlegget ser ut til å være særdeles undervurdert.

Det er grunn til å spørre om de utredninger som foreligger, er objektive. FB-siden til «Datasenter Sarpsborg - beboernes interessegruppe» inneholder masse nyttig informasjon om dette datasenteret. Den bør leses av kommunens befolkning og politikere. Der får vi en god gjennomgang av objektivitet utfordringene til kommunen.

De usikkerhetene som ligger i dette prosjektet er så store at kommunen ikke bør realisere planene. I det minste stoppe opp, og sørge for objektive utredninger og troverdig opplysningsarbeid både til det politiske miljø, og til kommunens befolkning.

Det er grunn til å stille spørsmålet om begrensede skatteinntekter og et forholdsvis lite antall arbeidsplasser veier opp for de miljømessige negative konsekvensene dette prosjektet vil medføre. Dette ser heller ikke ut til å gi de samfunnsnyttige økonomiske konsekvenser som initiativtagerne og en håndfull politikere, formidler til oss. Og ikke minst: Hva vil kommunens utgifter til dette prosjektet bli på sikt - i et altfor stramt budsjett, hvor helse- og sosialutgiftene vil øke, og skolene trenger et økonomisk løft.

Rødt vil rope et flammende varsko før skandalen er et faktum.

Kommentarer til denne saken