Mange pårørende til eldre tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste som fortsatt bor hjemme. KrF mener at denne omsorgen nå må verdsettes i større grad enn i dag.

Pensjonisttilværelsen er en god tid for mange, hvor drømmer, nye hobbyer og mer tid med barn, barnebarn og oldebarn blir realisert. Men ved økt alder blir også flere avhengige av helsetjenester og praktisk hjelp i hjemmet. De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig - selv når helsen svekkes. Mange familiemedlemmer tar i disse situasjonene på seg store omsorgsoppgaver for sine nærmeste. Denne innsatsen mener KrF nå bør verdsettes høyere.

Les også

– Våre eldre trenger mer valgfrihet

Når far, bestefar eller oldemor blir alene, syk eller tung til sinns, er det noe som opptar oss alle som pårørende. Vi er opptatt av at foreldre og besteforeldre - som har gjort alt for oss, og som betyr så mye for oss - skal ha det bra i hverdagen. Og særlig når livet blir annerledes. Derfor er det mange som påtar seg store omsorgsoppgaver for sine aldrende familiemedlemmer.

Pårørende til eldre er mange, og de gjør en helt fantastisk innsats. Samtidig er det mange som sier at de opplever at tiden ikke strekker helt til. De rekker ikke alt de hadde planlagt eller ønsker å gjøre for sine eldre. Vi i KrF vet at mange opplever at de står i spagaten mellom å balansere jobb, barn og ta seg av de eldre i tillegg.

Derfor mener vi det er på tide å løfte de pårørende og verdsette dem i større grad. Den omsorgen de legger ned for landets eldre er med på å gi våre eldre en bedre og tryggere alderdom. Derfor foreslår KrF nå en egen pårørendestøtte - en kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

Pårørendestøtte skal være en ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven. Det foreslås en statlig, skattefri ordning hvor man mottar 7.500 kroner per måned. Inntekten skal regnes som pensjonsgivende. For å kunne motta støtten må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov, og de må også bo i tilknytning til sine pårørende, slik at jevnlig oppfølging er mulig. Pårørendestøtten skal ikke erstatte helsetjenestene til hjemmeboende eldre, men være et tillegg til de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene som eldre får.

Les også

Mer til velferdens helter i Sarpsborg

Vi har et ansvar for å sørge for at pårørende har mulighet til å stå i omsorgsoppgavene de ønsker å gjøre for sine nærmeste, og at det ikke blir et press som fører til utbrenthet og redusert arbeidsevne. Vi må anerkjenne at familiene uansett tar store omsorgsoppgaver som aldri fullt ut kan verdsettes, men vi kan absolutt gjøre mer enn i dag. Det er på tide at denne usynlige omsorgen nå blir synlig.

Kontantstøtten vil rammes inn til å gjelde pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumenterte omsorgsbehov, som eksempelvis psykiske helseplager.

Les også

Mat er selve livet

Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre. Dette kan være oppgaver som dagligvarehandel og andre ærender, enkelt vedlikehold av boenhet, rekreasjonsmuligheter, måltider og fellesskap.

Kontantstøtten skal gis for å gi pårørende en større frihet til å være der for sine nærmeste. Omsorg fra familie og de nærmeste bidrar til trygghet, aktivitet og meningsfulle dager. Det kan ikke telles i timer, kroner og øre. Men den kan likevel anerkjennes og verdsettes i større grad enn i dag.

En god alderdom er en alderdom med innhold, med omsorg fra dem som står en nær.

Les også

«Marie» ble sendt fra omsorgsboligen til sykehuset med sin egen avføring i munnen - Nå ligger hun i en umerket grav

Les også

Ensomme eldre får krisepakke

Les også

Mat på sykehjem og i omsorgsboliger i Sarpsborg