I et leserbrev i SA tar Marensius Sommer, Frp, til orde for en massiv privatisering av det som i dag er kommunale oppgaver. Vi i Arbeiderpartiet er sterkt uenig i dette. Vi mener at de store omsorgsoppgavene løser vi best i fellesskap. På den måten sikrer vi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Det første området Sommer tar for seg er vann, avløp og renovasjon (det såkalte «VAR området»). Hvis jeg forstår han rett, mener han at innbyggerne kan spare store penger her hvis dette blir privatisert. Videre antyder han at kommunen tjener store penger på kommunale avgifter på dette området.

For det første er «VAR området» det som litt teknisk kalles et selvkostområde. I klartekst betyr det at kommunen IKKE kan tjene penger på dette området. Kommunen har kun anledning til å ta inn avgifter tilsvarende det som brukes for å drifte, bygge ut og fornye.

Når kommunen de senere årene har brukt mye ressurser på å bytte ut ledningsnettet både på kloakk og vann, har jobben vært satt ut til private. Når vi nå skal bygge nytt renseanlegg på Alvim for å tilfredsstille stadig strengere krav til rensing, er det private som skal bygge dette. Det som gjenstår for Frp å privatisere er da driften.

Arbeiderpartiet mener at det å sikre et godt vann- og kloakknett til befolkningen er en kommunal oppgave, likeledes å sørge for at vi har et renseanlegg som renser tilfredsstillende før vi slipper vannet ut i Oslofjorden. Jeg må også tilføye at det er vanskelig å se for seg at det er noen private aktører som vil finne det kommersielt interessant å drifte kloakkrør.

Videre tar Sommer til orde for en storstilt privatisering av sykehjemmene våre. Han hevder at det er store penger å spare på det. Det må jeg nesten be om dokumentasjon på, Sommer. Hvilke konkrete undersøkelser er det da du viser til?

Den siste jeg så på dette området var utarbeidet av NHO. Den viste at det kunne være noe å spare på kompetanse, arbeidsvilkår og medisinsk materiell. Sagt med andre ord – vi kan spare på å ha færre sykepleiere og flere ufaglærte. Vi kan spare på å behandle de ansatte dårligere ved bl.a. å ha dårligere pensjonsvilkår. Når det gjelder medisinsk materiell, er det for eksempel bleier man kan spare på?

La det være helt klart – Arbeiderpartiet er sterkt imot å spare penger på denne måten. Våre eldste og hjelpetrengende har fortjent kompetente ansatte som har gode arbeids- og lønnsvilkår. Vi vil fortsatt kjempe for en sterk offentlig eldreomsorg som ikke gjør forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Til slutt i sitt innlegg hevder Sommer at Frp i Sarpsborg er mot bompenger og eiendomsskatt. Da skylder han leserne å få vite at Frp i bystyret har stemt FOR å finansiere ny Sarpebru med bompenger. I Frp sitt budsjettforslag nå i desember 2022 hadde de ikke en eneste krone til å redusere eiendomsskatten, langt mindre fjerne den.

Les også

Vi prioriterer barn og unge i Sarpsborg