Fra å være en eldgammel bygdevei, fremstår Rokkeveien nå som den fineste veistrekningen i Sarpsborg kommune, kanskje på hele Østlandet. Før dette veiprosjektet ble igangsatt, var det fra beboerne mange klager, for det var jo allerede gangvei på nordsiden av Rokkeveien.

Når vi nå ser hvor fint det blir, så har klagingen roet seg. Med all den fine granitten foran tomtene langs veien, så har eiendommene fått et stort løft.

All honnør til Park & Anlegg og Vegvesenet for den jobben som er gjort. Det er meget pent arbeid og det er tydelige tegn på dyktighet hele veien. Kommunikasjonen har også vært upåklagelig i hele byggeperioden. De har vært flinke til å si ifra alt angående privat eiendom.

Tidlig denne våren var Rokkeveien stengt i en lang periode. Det gjorde jo at Bodalsfeltet og Bodalsveien fikk mye trafikk som ble mer enn veiene var bygd for. Senere ble det ny asfalt også i Bodalsveien.

Jeg vil også nevne det gode busstilbudet som går fra Rokkeveien til Sarpsborg sentrum og videre til Kalnes. Bussen går fra tidlig morgen til sent på kvelden, hver halve time. Dette er et meget godt tilbud, så på Sandbakken skal vi være fornøyde beboere.