- Den første tiden må hygienerutiner være pensum

Mandag var det igjen skolestart for lærere og elever i 1.-4. trinn på Lande skole.