Tusen takk til Jan Petter Bastøe for svaret på min kritikk av Rødt sitt økonomiske fundament. Jeg tror samfunnet har godt av at de økonomiske teoriene som underbygger de ulike ideologiene diskuteres i offentligheten.

Jeg tar gjerne en diskusjon om kapitalisme syv dager i uken, men det er vanskelig å overse at Bastøe unngår å svare saklig på hoveddelen av kritikken jeg fremførte. Kritikken gjaldt de grunnleggende manglene i hans idé om et samfunn uten profitt, der all profitt som genereres av arbeidskraft skal gå til arbeiderne.

Bastøe hevder at premisset for mitt innlegg faller bort, samtidig som han sier seg enig i at nytteverdi (les: etterspørsel) er avgjørende for verdien av et produkt. I det følgende vil jeg argumentere for hvorfor denne påstanden fra Bastøe ikke gir særlig mening.

Les også

– Hele innlegget til Andreas Bøe bygger på et premiss som ikke er riktig

Grunnen til at jeg kobler Marx og Bastøe er todelt. Dels er det fordi Rødt i sitt prinsipprogram skriver at de baserer sin økonomiske forståelse på marxistisk teori. Dels er det fordi Marx fremdeles er en ledende figur for de som ønsker et samfunn uten profitt - og derfor et naturlig utgangspunkt når man skal forholde seg til denne ideen.

Det største spørsmålet som skiller både Bastøe og Marx fra det som er de ledende økonomiske teoretikerne i dag er spørsmålet: Hvem som har rett på overskuddet fra investeringene som er gjort av bedriftseiere og investorer?

Les også

– Rødt bygger på en marxistisk feilslutning

I mitt forrige innlegg skrev jeg blant annet dette: Marx baserte sin teori på at verdien til en ting kun avhenger av hvor mye arbeid det kreves for å produsere den. Ut ifra denne forutsetningen, mente Marx at kapitalistene ville kunne selge produktet for nøyaktig det arbeidet til de ansatte var verdt. På den måten ville enhver profitt i et selskap være å utnytte arbeiderne, siden de nødvendigvis da ikke hadde betalt arbeiderne verdien av deres arbeid.

Denne teorien er bygget på en enorm feilslutning som totalt overser nytteverdien.

La oss oppsummere: Bastøe og Marx kommer til en lik konklusjon, nemlig at profitten fra arbeid bør gå til arbeiderne. Samtidig innrømmer Bastøe i sitt svar at han er uenig i selve grunnlaget til Marx, altså teorien om hva som er verdien av en ting. Bastøe kan med andre ord ikke basere seg på Marx sin økonomiske teori dersom hans argumenter skal holde mål. Han har jo innrømmet i svaret sitt til meg at han er uenig i fundamentet til den økonomiske teorien!

Les også

Kapitalismen ødelegger jorda og skaper fattigdom

Som han selv skriver: «Det er helt åpenbart at nytteverdien av et produkt er avgjørende, både for om det skal produseres og i hvilket omfang det skal produseres.»

Premisset i mitt første innlegg om en marxistisk feilslutning i Rødt lever altså i beste velgående. Jeg setter pris på at Bastøe så ettertrykkelig understreket det i sitt svar.

Bastøe ville ikke svare på denne kritikken med noe annet enn en økonomisk ubegrunnet påstand om en ny og bedre verden under et kommunistisk styresett. Dette oppfatter jeg som en desperat unnamanøver fra et svært sentralt spørsmål om hans økonomiske teorier og spådommer.

Rødt sitt prinsipprogram referer kun til Marx sine økonomiske teorier. Det er derfor ikke lett å forstå hvilke økonomiske teorier Bastøe baserer seg på, om det ikke skulle være Marx. Å love gull og grønne skoger er én ting, men jeg har til gode å se han presentere noe faktisk økonomisk grunnlag for det han påstår.

Hittil har Bastøe og Rødt kun en idé, og ikke et konkret forslag til et nytt økonomisk system. Kanskje det ikke er så rart når grunnlaget for partiets økonomiske forståelse bygger på en marxistisk feilslutning.