For noen dager siden inngikk Ap og SV en intensjonsavtale med Rødt og MDG som innebærer at disse fire ønsker seg
ordfører Sindre Martinsen-Evje som ordfører også i neste kommunestyreperiode. Og lørdag fikk vi vite at Sp ønsker det samme.

Vi i Det Rette Parti synes nok at det er et lite skår i gleden at Helge og Sp gjør dette. Denne gangen hadde vi jo en gylden anledning til for første gang på 106 år å få vippet en ordførerkandidat fra Ap ut av stolen og bryte partiets maktmonopol.

Men dette er jo en del av den politiske kabalen som vi må bøye oss for. Så derfor Sindre, gratulerer. Under alle
omstendigheter tror jeg imidlertid at vi på mange måter får et nytt bystyre som er mer interessant og vitalt og ikke minst mindre forutsigbart enn det nåværende.

Og så Rødt, MDG og Sp: Jeg håper derfor at dere ikke forhandler bort den viktigste saken i neste periode, nemlig den rette linje som nær sagt hele byen går for, og står fast ved Greåker-charteret!

Ordføreren sier han vil strekke seg langt for å få til det nye samarbeidet. Ja, i all beskjedenhet håper jeg at han er lydhør overfor hele forsamlingen i bystyret. Alle er jo interessert i å gjøre det beste for byen vår, og særlig gjelder jo det den rette linje. Før valget viste en Gallup at bare knapt 20 prosent av befolkningen ville støtte den nåværende Intercity-løsningen som Bane NOR snart vil legge fram for oss. Jeg regner nå med at til og med Sarpsborg Høyre vil tenke seg om en gang til. Hvilken tyngde ville ikke det få når Sarpsborg som reguleringsmyndighet i samferdselssaker kunne sende en søknad innover til hovedstaden som var undertegnet av 43 representanter som stod på kravet om en rett linje!? Det er nesten slik at folk venter i spenning på hva vi kan få til.

I avisen ser jeg videre at ordføreren har funnet en løsning på hvordan jernbanesaken kan håndteres. I novembermøtet skal det nye bystyret avgjøre om kommunen skal sende denne saken ut på høring. Jeg tar det for gitt at alle i bystyret vil utsette en beslutning her, og ordføreren sier i SA at vi da kan sende planen tilbake til Bane NOR med krav om rett linje alternativer.

Kjære ordfører, er dette en glipp fra din side eller er det en misforståelse fra avisens side? For dette oppfatter jeg nesten som et dårlig råd fra Fredrikstad. Bane NOR har jo ingen fullmakter til å endre dette. De har jo fått en oppgave fra staten som de skal utføre. Man kan jo si hva man vil om Bane NOR, og det gjør de fleste av oss til gagns, men de utfører jo bare den oppgaven de har blitt tildelt. De er jo utøvende, ikke bestemmende. Et vedtak til dem vil jo bare føre til at saken blir ledet inn på et sidespor, og det er vel ikke det vi ønsker, eller?

Saken må jo sendes til samferdselsministeren og Stortinget. Samferdselsministeren sa da han tiltrådte at han aldri hadde fått noe vedtak fra Sarpsborg kommune. Nå bør vi snart se å få sendt en henvendelse til ham. Alt annet ville skurre i mine ører, ordfører.