I et eget annonseoppslag i SA 10. august kunngjør Bane NOR at kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på delstrekningen Rolvsøysund-Borg Bryggerier legges ut til offentlig høring.

Hvordan Bane NOR tenker seg den videre framføring av dobbeltsporet gjennom Sarpsborg byområde ønsker selskapet ikke å ta med nå - naturlig nok! For her ligger de store utfordringene med rasering av tettbebyggelse, skoler, institusjoner og bedrifter fram til Sarpefossen hvor det må bygges en helt ny bro. Men vi er ikke ferdige med det. Nei, for da står Årum og Nordre Borge for tur.

Denne «bit for bit»-planlegging vil rasere byen vår og ødelegger alle muligheter for en framtidig høyhastighetsbane sydover til Sverige og kontinentet.

Jeg ber om at vi ser nærmere på hva tunnelselskapet Femern A/S er i ferd med å gjennomføre i Øresund. Her skal det bygges en senketunnel som skal stå ferdig i 2028 til en kostnad på 72 milliarder norske kroner. Denne løsningen vil åpne for en høyhastighetsbane med 320 km/t.

Får vi gjennomført en høyhastighetsbane fra Ski til Rolvsøy og videre til Göteborg, vil vi være i Nord-Tyskland før flyet letter fra Gardermoen.

Denne «bit for bit»-behandlingen av et så stort og viktig prosjekt, bør legges til side med sikte på en helhetlig løsning.

Skal vi ikke nå, før det er for sent, slutte oss til et samarbeid med de andre nordiske land i Femern A/S? Innbydelsen foreligger for lengst.