Denne sjetteklassen har klasserom i kirken

For å få plass til alle elevene ved Kurland skole, er sjetteklasse nødt til å ha klasserom i Kurland kirke.