Gå til sidens hovedinnhold

Denne type beskyldninger er urimelige

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag denne uken publiserte Sarpsborg Arbeiderblad en sak om at utbyggingen av Gaupefaret 20 vedtas. Utbyggerne ønsket i utgangspunktet å rive eneboligen som sto på eiendommen for å sette opp to blokker. Etter heftige protester fra naboene, ble prosjektet avslått.

Det førte til at utbyggerne omarbeidet prosjektet fra to blokker med til sammen 20 leiligheter til tre femmannsboliger. Det var sluttbehandlingen av denne detaljreguleringsplanen politikerne i utvalg for plansaker tok stilling til onsdag.

En av de nærmeste naboene til utbyggingen Trond Undrum, er fortsatt sterkt misfornøyd med prosjektet og kom blant annet med påstander om at administrasjonen hjelper utbyggere og lurer innbyggere. Nå svarer kommunedirektør Sigmund Vister på påstandene:

Undrum påstår følgende: «Da prosjektet ble lagt ut på høring fikk de (administrasjonen) en veldig klar føring fra posisjonen om at prosjektet måtte reduseres ytterligere for å godkjennes». Dette ble uttalt av en enkelt politiker i utvalg for plansaker da saken ble lagt ut på 2. gangs høring 11.9.2019.

Vedtaket ble: «Forslag til detaljreguleringsplan for Gaupefaret 20, utarbeidet i målestokk 1:600 og datert 21.11.2018 og sist endret 28.6.2019, legges ut til offentlig ettersyn sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 19.4.2017 og sist endret 28.6.2019.»

Administrasjonen kan ikke forholde seg til uttalelser fra enkeltrepresentanter i et politisk møte da det ikke nødvendigvis er et uttrykk for flertallets syn. Administrasjonen må forholde seg til det som faktisk blir vedtatt. Dersom utvalget hadde ønsket at prosjektet skulle bli ytterligere redusert burde utvalget i september 2019 fattet et annet vedtak enn å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Det kommer beskyldninger om at administrasjonen hjelper utbyggere og lurer innbyggere. – Denne type beskyldninger er urimelige. Administrasjonen følger lojalt opp det bystyret vedtar. Bystyret har vedtatt arealplaner med juridiske bestemmelser som boligvekst, næringsvekst, vern av kulturminner, utbygging av infrastruktur, vern av biologisk mangfold osv, og administrasjonen følger opp dette. Det medfører at en del henvendelser fra utbyggere må avslås, men det kommer heldigvis også henvendelser som bidrar til den utviklingen bystyret har ønsket seg gjennom arealplanene. Kommunen realiserer ikke arealplanene alene, størsteparten av områdene realiseres av private aktører. Sarpsborg kommune er helt avhengig av samspill mellom private, innbyggere og det offentlige.

Også i denne saken har administrasjonen forholdt seg til det som politikerne allerede har vedtatt i overordnede planer. Utbygger har deltatt i de politiske møtene og hørt på behandlingene av saken, samt fått beskjed om vedtak fra både utvalg og bystyre. Vedtakene er fulgt opp i bearbeidelsen av planforslaget. Samtlige innspill som har kommet til planen gjennom hele prosessen, fulgte saken til sluttbehandling.

Det er en nabo sin rett å være misfornøyd med utfallet av en reguleringssak. Jeg reagerer likevel sterkt på at det framsettes grunnløse påstander om at administrasjonen i Sarpsborg kommune opptrer uredelig, når fakta er at administrasjonen lojalt har fulgt opp vedtak i et folkevalgt organ.

Kommentarer til denne saken