↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 30 15 15

Besøksadresse

Rådmann Sirasvei 2
1712 GRÅLUM
  1. Beskrivelse

BDO avd Sarpsborg

Vi kjenner lokale forhold
Vi er forankret i ditt lokalmiljø, og har bred erfaring fra revisjons- og rådgivningsoppdrag for små og mellomstore bedrifter innen en rekke bransjer.

I tillegg til revisjon tilbyr vi bistand og rådgivning ved:

  • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
  • Valg av selskapsformer
  • Stiftelse av selskaper
  • Fusjon/fisjon
  • Regnskap
  • Bedriftsøkonomi
  • Skatte- og avgifts planlegging
  • Overdragelse av bedrifter
  • Arv og generasjonsskifte

 

Bredt kontaktnett
I tillegg til egen fagekspertise har vi et bredt kontaktnett både lokalt og på landsbasis. Dette gir oss muligheter til å komme med gode løsningsforslag på de fleste spørsmål.

Vi finnes på 6 steder i Østfold: Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Askim og Ørje