↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 11 25 00

Besøksadresse

Kalnesveien 5
1712 GRÅLUM
  1. Beskrivelse

Østfold Energi produserer energi av fornybare kilder

- vann, vind og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på ren energi.

Vi har vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold, seks fjernvarmeanlegg i Østfold og er medeier i to vindparker.