↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

966 26 982

Besøksadresse

Råkilveien 1
1710 SARPSBORG
  1. Beskrivelse

Litt om oss : 

Vi skal bygge konkurransefordeler gjennom å levere bedre kvalitet enn våre konkurrenter. Vi skal styrke vår posisjon i markedet ved å være fremragende på kvalitet. To par øyekontroll skal være en av våre hoved drivere for å bli bedre. 

Vi skal bygge konkurransefortrinn gjennom kompetanse. Både riktig rekruttering, kompetanseutvikling hos medarbeidere og ledere samt bruk av kompetansetester for å utvikle oss blir viktige drivere.