Det blåser opp til storm om velferdsstatens framtid, med Arbeiderpartiet på den ene siden, Høyre på den andre. Kommuner landet rundt sliter økonomisk etter koronavåren, uten at regjeringen stiller opp. Og koronaheltene på sykehjem og sykehus, i skoler og barnehager, opplever harde angrep og varsler om budsjettkutt fra NHO- og Høyre-representanter. Budskapet er at velferdsstatens ansatte - offentlig sektor - ikke skaper verdier. De er en utgiftspost vi i stadig mindre grad bør ta oss råd til.

Arbeiderpartiet ser det helt annerledes, og vil en annen vei. En offentlig ansatt kreftlege skaper verdier når hun redder liv. Omsorgsansatte skaper verdier når de hjelper en pleietrengende bestemor. En lærer skaper verdier når han gir kunnskap og trivsel til barna våre på skolen og i barnehagen. Dette må høyresiden snart forstå. Om ikke annet må man forstå at offentlig sektor er nødvendig for et velfungerende privat næringsliv.

Sist ute er statsråd Nikolai Astrup. Høyre-budskapet hans er gammelt og velkjent: Verken han selv eller andre av landets rikeste skal bidra med én krone mer til vår felles velferd. Med sju år i regjering har høyresiden vist sitt alternativ: flate budsjettkutt («ABE-reform») og sultefôring av sykehus og kommuner. Det gir dårligere - ikke bedre - tjenester for folk. Astrups stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor ønskes velkommen av Arbeiderpartiet. Men sultefôringen bidrar til det motsatte. Akutt budsjetthåndtering svekker innovativ tenkning og gir få bestillinger til nyskapende bedrifter rundt om i landet.

Det store slaget står uansett et annet sted: For en tillitsreform som gir velferdsstatens ansatte mer medbestemmelse og tid til å gjøre jobben, færre idiotiske rapporteringskrav. Mot privatisering og todeling av helsevesenet. Og ikke minst, om vilje til å bruke penger på det viktigste:

At velferdsstaten skal være der når du trenger den, uavhengig av adresse og lommebok.