– Det blir mye logistikk med 4–5 jobber, unger på 8 og 11 og en mann som reiser mye

Publisert