Jernbanesakens fremtid i Nedre Glomma-regionen kjenner ingen. Hele saken minner om et garnnøste med mange løse tråder, men det er fortsatt mulig å nøste opp trådene og rydde opp i galskapen om velgerne stemmer «riktig» ved dette valget.

Stortinget, som bevilgende myndighet, har fortsatt ikke fattet de nødvendige vedtak og lagt de milliardene som er nødvendig på bordet. Antakeligvis kommer de heller ikke til å gjøre det, men for å være sikker på at beslutningene blir optimalisert og pengebruken fornuftig, er det viktig at velgerne i Sarpsborg kjenner sin besøkelsestid. Velgerne må stemmer på et parti som vil at den såkalte S-linja skrotes til fordel for en mest mulig rett jernbanelinje gjennom Østfold.

Det Rette Parti ble etablert for å vinne frem i jernbanesaken og få et flertall i bystyret i Sarpsborg som går inn for utredning av rett linje. Vi ønsker en best mulig samferdselsløsning for vår by uten rasering av eiendommer og sløsing med offentlige midler.

Vi ber velgerne merke seg at Arbeiderpartiet skryter av at partiet har hatt ordføreren i Sarpsborg siden 1914. Det er historisk lenge, og partiets beslutning om å legge jernbanen i en sving nedom nabobyen, ødelegge hundretalls av private hus og bruke felleskapets penger helt uhemmet, reflekterer at det er på tide med et politisk regimeskifte i Sarpsborg.

Arbeiderpartiets vedtak, og for så vidt Høyres vedtak også, i jernbanesaken viser at tiden er overmoden for at nye personer med moderne og fremtidsrettede tanker overtar makta i Sarpsborg kommune. Nye koster feier som oftest best.

Ni partier går nå inn for at rett linje skal utredes. Det sier egentlig alt om hva du bør stemme ved akkurat dette valget, for jernbanesaken er den viktigste saken for Sarpsborg i et 100-årsperspektiv.