Kjære kvinner, gratulerer med dagen!

I dag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Dette er ikke bare en festdag, det er også en kampdag. Verdens kvinner skal komme sammen og kjempe for de sakene som påvirker kvinner.

Solidaritet har vært en viktig verdi for den norske nei-bevegelsen hele veien, og det inkluderer solidaritet med verdens kvinner. Kriser rammer kvinner hardest, og krisene EU har gått igjennom er intet unntak. Klimakrisa rammer kvinner og barn hardest, så når EUs miljøpolitikk er for dårlig rammer det kvinner og barn.

Majoriteten av mennesker på flukt er kvinner, og kvinnene er også de som har det verst i EUs flyktningleire. I Kara Tepe, den midlertidige leiren som skal erstatte Moria-leiren, er det ikke dusjer, og noen av kvinnene i leiren har ikke fått dusjet siden september i fjor. I tillegg er det mange av flyktningleirene der kvinner blir oppfordret til å ikke gå ut om kvelden, fordi det er så farlig.

EUs politikk gjør også kvinner mer sårbare for menneskehandel. Ved at EU gjør veien til Europa så vanskelig som mulig, må mange flyktninger smugles over grenser og over havet, og ofte betale med sex for å bli smuglet over. EU har også avtaler med Libya om at de skal holde tilbake flyktninger. Der kan mennesker bli solgt på svartemarkedet som slaver.

Også kvinnene i EU blir hardt rammet av EUs politikk. Koronakrisa har rammet kvinner hardest. Kvinner i helsesektoren og serviceyrker er mest utsatt for smitte, men må ta til takke med stadig dårligere lønns- og arbeidsforhold. Kutt i velferd og privatisering av offentlige tjenester rammer oss hardest. I hele EU og EØS er dette en villet politikk, som medlemslandene også må følge.

Når land stenges ned, blir mange utsatt for vold i hjemmet. Kvinner lider usynlig under pandemien.

Samtidig står kvinner sammen. «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» var slagordet til Nei til EUs kvinneutvalg på 8. mars i fjor, og det er ikke uten grunn. Det er massevis av kvinner i hele landet som har kjempet hardt og lenge for denne saken. For en uke siden kom svar fra Høyesterett om at Nei til EU får løfte ACER-saken for tingretten.

Det er ingen tvil om at EU-kamp er kvinnekamp, og dyktige kvinner har bidratt til Nei-kampen helt fra starten.

Ungdom mot EU og Nei til EU heier på alle kvinner som vil opp og frem, og som engasjerer seg for noe de brenner for! Politikken trenger kvinnelige stemmer, og vi trenger en politikk som er solidarisk med verdens kvinner, enten det er vaskehjelper fra Romania eller flyktninger fra Syria. Og derfor er vi kjerringer mot strømmen av EU-direktiver!