Det skal ved det kommende stortingsvalget velges åtte representanter fra Østfold. Nå stiller Pensjonistpartiet liste til stortingsvalget med grunnlag i den fremgangen som partiet hadde ved kommunevalget i 2019. Vi ble representert i alle bykommunene i fylket hvor det ble stilt lister.

Vårt budskap overfor velgerne til stortingsvalget er at vi skiller oss fra de andre partiene ved at vi ikke fokuserer i alle sammenhenger på hva de andre gjør feil, men hva vi konkret vil ha rettet på. Derfor vil det være riktig at vi som parti blir representert på Stortinget.

Vi er velgernes parti, som innebærer at for oss er ingen sak for liten eller for stor. Det innbyggerne i Østfold er opptatt av, er det som det skal arbeides med i Stortinget. Vi vil ikke fortelle hva du som velger skal være opptatt av, men du skal fortelle oss hva du vil ha endret på.

Les også

– Hvor vanskelig går det an å gjøre en sak?

Vårt politiske grunnlag har vi forankret i Pensjonistpartiets handlingsprogram 2021-2025, som har en helt klar innretning på at den som velger å bruke vår stemmeseddel kan være trygg på at det er det som det blir jobbet med fra vår side.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at særlige utsatte grupper skal ha muligheter til samfunnsdeltagelse og inntektsutvikling som alle andre. Fellesskapet bygget landet. Da må også alle få ta del i velstandsutviklingen bedre enn det som skjer i dag.

Det kan ikke fortsette med at de fleste partier bare snakker om at de sosiale ulikheter bare øker, uten å gjøre noe med det. At det stadig blir flere som trenger hjelp fra det offentlige for å klare sine vanlige forpliktelser er ikke noen varig løsning.

Les også

– Grensesamarbeidet blir nå satt mange år tilbake

Mange løfter er blitt gitt om at forhold burde endres i vårt tidligere fylke, men lite har skjedd når det virkelig gjelder.

Hvorfor er det langt flere uføretrygdede i Østfold enn i landet ellers?

Hvorfor er det så lav sysselsettingsgrad (antall arbeidstagere i forhold til alle innbyggerne) i så å si hele fylket?

Hvorfor er NAV blitt for mange det stedet som stadig flere må søke til for å få økonomisk hjelp?

Les også

Hva skjer i Østfold?

Det er nå flere private organisasjoner som hver dag deler ut gratis mat i Østfold slik at mange kan få seg et måltid. Dette skjer i Norge i 2021.

Er det fortsatt slik at det skal arbeides for at løsningen på for få arbeidsplasser her vi bor løses ved at vi blir et «pendlerfylke» for hovedstadsområdet?

Spørsmålene er mange.

Det blir stadig flere pensjonister i landet. Mange av disse har det bra. Det er sikret gjennom det grunnlaget som tidligere er opparbeidet gjennom mange år.

For minstepensjonister og uføretrygdede er situasjon helt annerledes. Her blir disse gruppene holdt på et nivå som er lite verdig. Noen løft har skjedd de senere år, men ikke på langt nær det som trengs.

Det som har gjort situasjonen ekstra vanskelig for mange, kan en lese daglig om i våre aviser i Østfold. Den økningen som mange har fått når det gjelder både husleier og ikke minst kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjonsavgifter har spist opp hele den økningen som har skjedd på pensjonene.

Her kommer også det fine nye uttrykket som kommunestyrene i flere av våre byer i fylket nå har benyttet seg av, nemlig «gjengs leie», som er en omgåelse av markedsstyrt oppjusteringer av husleiene. Dette forholdet opptar Pensjonistpartiet helt spesielt.

Bildeserie

Kandidater til stortingsvalget 2021