Gå til sidens hovedinnhold

– Det er nå jobben begynner!

Artikkelen er over 2 år gammel

Til de folkevalgte Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag fikk vi nye folkevalgte i Sarpsborg. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: de holder til i Sarpsborg. Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunen best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi arrangert politiske verksteder over hele regionen. Politikerne har møtt opp i hopetall. De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement.

Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet: I kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

I årets valgkamp har NHO Viken Oslo utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger.

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommune avgifter for bedrifter.

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser.

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping i Sarpsborg.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn: Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i kommunestyret de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene skal kunne bidra. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Kommentarer til denne saken