Gå til sidens hovedinnhold

Det er nok nå! Få opp 60 km-skiltet på Oldtidsveien

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå haster det med å få ned fartsgrensa, mener Ingjerd Schou: – Kan det være for mye forlangt å be Statens vegvesen komme til fornuftig handling eller er det slik at også dette må bringes til det politiske bord?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Fredriksstad Blad)

Jeg trafikkerer Oldtidsveien, Fv 130, flere ganger i året og har vært til og fra området i nær 50 år. Trafikken har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen.

80 km/t er vel og bra, men da må forholdene ligge til rette! Vanligvis forsvarer jeg byråkratene da de gjør en faglig vurdering som grunnlag for at jeg senere kan foreslå politiske løsninger.

Men når omkvedet er at det «ikke er stor nok trafikk, eller ikke er ulykker i et slikt omfang ...», og jeg har fulgt oppslagene de siste dagene i så vel Sarpsborg Arbeiderblad som Fredriksstad Blad, så er begeret fullt. En av flere ulykker med tragisk utfall.

Les også

Krevde liv tirsdag – veien omtalt som farlig i flere år

Men, jeg tør minne om noen vesentlige tilleggsmomenter.

Fra Solbergkrysset til Skjærvika er det smal vei, hovedsakelig i 80 km/t, uten gang- og sykkelsti, uten skuldre til å sykle eller trille vogn. Dette er veien de fleste Fredrikstad folk benytter for å nå E6 til Sverige eller andre steder i nedre Østfold. Med andre ord stor trafikk hele året.

I tillegg er det avkjøringsområder til minst fire hytteområder som Ullerøy og Revebukta som de største. Det er et utall avkjøringer til fornminner, to gårdsutsalg, og flere gårdsbruk med aktivt husdyrhold og annen næringsvirksomhet og en butikk med maskinutsalg. Og var ikke det nok, så er det flere steder med fjellformasjon tett ut i veibanen!

Det holder nå! Få opp 60 km-skiltet!

Fv 130 i dette området er en vei, til tross for en lang slette, som har en rekke tilleggsmomenter som for legfolk holder til redusert hastighet!

At man som byråkrat har kriterier å forholde seg til, er forståelig! Men at kriteriene er så snevre at de ikke inkluderte helheten, er for meg ubegripelig! Kan det være for mye forlangt å be Statens vegvesen komme til fornuftig handling eller er det slik at også dette må bringes til det politiske bord? Det burde være unødvendig.

Kommentarer til denne saken