Rett ved Borgarsyssel museum (og en fristende fortettingstomt?) ligger et lite unnselig bygg: St. Marie gate 30 C. Dette lille unnselige bygget eies av Betongbygg som eies av betongbaronen Arne Christian Skard. Han har tjent seg rik på å rive det gamle Sarpsborg og å sette opp blokker i stilen «bybetonghelvete».

Dette bygget i St. Marie gate 30 C er verneverdig, men sånt bryr ikke Betongbygg og Arne Christian Skard seg om, de vil rive. Og får de ikke rive, så skal dette lille bygget få stå til det faller sammen.

Arne Christian Skard har en formue på 330 millioner kroner og en lønn som er det mangedobbelte av det statsministeren har. Dette ifølge skattemyndighetene. Dette er penger han blant annet har tjent på betongblokker i Sarpsborg. Jeg synes han burde yte litt tilbake til byen. Hvor lenge skal han opphøyes til helgen, fordi han sponser Gleng? Det er nok rasering nå.

Jeg synes det er rart at Sarpsborg kommune kan nekte innbyggere som vil starte opp en liten kafé skjenkebevilling om de ikke gjør som kommunen sier, men ikke nekte betongbaronen Arne Skard byggetillatelser, når han snur verneverdige Sarpsborgbygg ryggen.

Betongbygg bruker mye sement. Det er ingenting som ødelegger miljøet, forurenser, mer enn produksjonen av sement.

Har vennene til betongbaronene, ja det er flere betongbaroner i byen, vært ute med sprayboksen forresten? «Nei til hensynssoner» er det sprayet på et bygg rett i nærheten.

Les også

Om overgrep på Sarpsborgs historiske grunnvoll

Les også

Bybetonghelvete, ja!

Les også

Fremtidsvisjoner for bydel øst

Les også

– Fylkeskonservatoren er et papirorgan!

Les også

– Vi bygger et bybetonghelvete her i Sarpsborg