Nå som Intercity-utbyggingen i Østfold har blitt foreslått tatt ut etter Moss i Nasjonal Transportplan, er det uhyre viktig å sikre to tog i timen til Sarpsborg ved bruk av eksisterende bane og stasjonsområde.

Kostnaden har Bane NOR anslått til to milliarder kroner. Sett i lys av den historikken vi i Sarpsborg har vært i gjennom, så mener jeg det burde være et minimum for reisende til og fra Sarpsborg. Det vil gi en helt ny mulighet for byutviklingen med flere avganger, som vil gjøre det mulig for flere å bo i Sarpsborg og jobbe i Oslo. Det bor over 57.000 innbyggere i Sarpsborg, og vi har årlig befolkningsvekst på +/- én prosent.

Næringsliv, innbyggere og kommunen må kunne forvente at staten er forutsigbar i planlegging av store infrastrukturprosjekter. Vi opplever til stadighet at spillereglene endres, at lovnader gås fra, og at det kommer nye forutsetninger inn fra statens side. Sarpsborg har planlagt for jernbaneutbygging siden 90-tallet og forsøkt å opptre som en ansvarlig og ryddig samarbeidspartner.

Les også

Om Nasjonal Transportplan og InterCity Østfold

Ny kunnskap om kostnader og grunnforhold har endret mange forutsetninger den siste tiden. Bystyret har vedtatt en «anmodning til samferdselsministeren om utarbeiding av samlet plan for Østfold for lokaltrafikk, regiontrafikk, utenlandstrafikk og godstrafikk, samt utredning av alternative InterCity-konsepter».

Det er fullt mulig å oppnå kortere reisetid og to tog i timen til Sarpsborg uten å rokke ved dette. Økt frekvens på reiseavganger anses blant annet for å være en motor for byutviklingen i Sarpsborg. Det er også lagt til grunn som et plangrep i kommunens sentrumsplan.

Les også

– Sarpsbrua synger på siste verset. Vi kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan 

Sarpsborg har som mål å utvikle byen slik at 40 prosent av befolkningsveksten vil komme i sentrum. Det betyr at antall bosatte i sentrum vil vokse fra 8.300 til 11. 800 i 2031, noe som medfører at det er behov for 1.700 nye boenheter i sentrum. Det skal også legges til rette for at bysentrum skal ta 40 prosent, eller 2.400 av arbeidsplassveksten i kommunen, fram mot 2031.

Les også

– Et gigantisk løftebrudd

Les også

Hva nå, Sarpsborg?