Stadig flere kjøper elbil, og utbudet blir stadig bedre. Det samme blir ladeinfrastrukturen, men det blir tydelig at enkelte kommuner kanskje ikke alltid har en plan på dette.

Det er hevet over enhver tvil at elektrifiseringen av personbiler (og sakte, lette varebiler) går mye fortere enn noen hadde sett for seg i Norge, og stort sett har markedet kommet inn og tilbudt sine ladetjenester i ett marked som trenger det.

Stort sett fungerer dette greit, men det er viktig at kommuner og fylker sørger for en jevn fordeling av ladepunkter, både normalladere og lynladere.

I Sarpsborg for eksempel har BKK og Grøn kontakt satt opp masse ladere rundt Borg og på Tunejordet, noe som er supert. Men det finnes ingen lynladere på østsiden av byen, Hafslund og Iseveien. Da må du til Rakkestad, og selv der finnes det bare tre 50kW hurtigladere. Lynladere finnes vel ikke før man kommer til Jaren langs E18.

I Fredrikstad har de vært flinke og satt opp normalladere i St. Hansfjellet P-hus, men det finnes ingen skilting om hvordan de skal aktiveres.

Dette er dog et generelt problem når det settes opp ladere som ikke blir driftet av noen stor operatør - og ikke bare i Fredrikstad.

De har noen få hurtigladere i hele sentrum, og ingen av de er lynladere. De står på forskjellige steder og er driftet av samme selskap, dermed har ikke kundene noe valg.

Skal du ha noe utvalg må du enten til Tunejordet i Sarpsborg, Torp eller til Rygge ladepark.

Moss har jobbet relativt systematisk med dette lenge og har et godt spredt rundt som dekker de fleste behov.

Her kan det legges føringer for plassering, og et godt samarbeid mellom handelsstanden, kommune og ladetilbydere kan man fine løsninger som gjør alle fornøyd.

Les også

Brukte deler og elbiler

Les også

Alle må få lade

Les også

4-5 millioner el-biler redder ikke miljø og klima

Les også

– Vi trenger ikke flere bilavgifter!

Les også

Helbom fra bompengeutvalget