I september ble det gitt beskjed om at flere lyspunkt på Sarpsborg torv var sluknet. Det er de fortsatt!

I og med at lyssettingen på torvet er under enhver kritikk, ville det være greit om de eksisterende punktene hadde fungerende pærer.

I år 2013, da diskusjonen om byens nye torv gikk som høyest, så skulle ordføreren «Ta seg av det»! Hva gjorde han? Intet.

Derimot kom kommunedirektøren på banen. Hun står avbildet i helside i SA, ved siden av «Pisserenna», og proklamerer at her på taket av kafeen og på taket av huset til P-kjeller, der skulle det bli lyskastere. Denne uttalelsen representerer den dag i dag, en blank usannhet og har aldri blitt en realitet.

Det har blitt brukt mange millioner kroner til, først å legge ned ellipser og Sarpsborg-sang, for deretter å fjerne alt. Vi har våre ord i behold, da vi i 2013 kalte torvet en fadese!

Det er derfor uforståelig for oss sarpinger, som bruker sentrum og ser forfall og mangler, å forstå den arrogante holdningen administrasjonen viser overfor oss, når vi ber om forbedringer.

Det er også påfallende at mange av dem som skal ivareta Sarpsborgs renomme, verken bor i eller bruker byen. Det må vel, i all anstendighetens navn, følge noen enkle forpliktelser med en toppjobb i byens administrasjon?

Vi sarpinger har etter hvert fått smertelig erfare at kommunens omgang med vann, lys, sten, trafoer og LED har et katastrofalt utfall og koster store summer. Det har slått oss at det kanskje kan være mangel på kompetanse.

Tilbake til torvet: Søndag 3. februar, år 2019, klokken 20.00, så manglet det fem lyspunkter langs torvet.

Nr. 1: I dobbeltlykt på tak av toalett/kart. Nr. 2: stolpe vis-à-vis iSarpsborg. Nr. 3 og 4: I den store masten på venstre side av overgangsfelt. Nr. 5: I lysstolpe ved Taxistopp, vis-à-vis Sarpsborg Mynthandel.

Vi håper nå at meldingen er mottatt og vil gi utbedringer. Lys på kafeen og P-huset bør også iverksettes snarest, da «det sorte hullet» er et av samtaleemnene i byen.

Kan også tillegge at cirka 40 stykk av de lysene som er i fortauet og skal belyse firkantede trær, også har tatt kvelden.