Jeg leser med uro at en stor del av Kalnesskogen foreslås brukt til plasskrevende næringsvirksomhet i ny arealplan for Sarpsborg kommune.

Et ord jeg sitter igjen med etter å ha lest planen er motsigelser.

Mitt inntrykk er at Sarpsborg kommune er opptatt av innbyggernes helse. Flere tiltak er satt i verk for alle aldersgrupper. Også uten store eller ingen kostnader, slik at alle kan delta (utjevning av sosiale vilkår).

Kalnesskogen gir en slik mulighet. Her benytter alle typer innbyggere helsebringende tid. Mange unge og barnefamilier benytter skogen flittig. Det er vel denne gruppen det tenkes på primært, ved ønske om økt innbyggertall.

Nettopp skogens størrelse per i dag er attraktiv for unge og barnefamilier. Men jeg får inntrykk av at dette må vike for næringsvirksomhet/penger, som viktigere.

Kalnesskogen inneholder spennende kulturminner, som med letthet kan fås bedre frem for allmennheten og turister. Kulturminner, som for alltid forsvinner ved å ta av skogen til næringsvirksomhet.

Det snakkes stadig om viktigheten av ikke å glemme for eksempel annen verdenskrig. Kalnesskogen har minner derfra. Konsekvensen blir at dette slettes. Igjen opplever jeg det tales med to tunger.

Vi får daglig påminnelser om at CO2-utslipp må ned. Vi har få år igjen til å nå målene. Skogen hjelper oss som et av tiltakene til å nå målene. Men her foreslår man det motsatte nemlig å ta bort skog. Helt med åpne øyne. Forstå det den som kan.

Selv om det er et stykke (ganske stort) av Kalnesskogen, som er foreslått brukt til næringsvirksomhet, vil det påvirke naturen i resten av skogen med støy, mer trafikk, og eventuell luft forurensing. Hva skjer med skogens mangfold, som er truet generelt? Vi skal sørge for natur mangfold. Hva gjøres for å bevare og øke den?

Les også

Åpent brev til ordføreren

Enkelt sagt, virker det som miljø, kultur og mangfold er fine ord. Pengene styrer, er min påstand.

Så, Sarpsborgs innbyggere, stå på for Kalnesskogen (og ikke minst miljø, naturmangfold og kulturminner).

Les også

Næring i Kalnesskogen? Ikke greit!

Les også

Frykter rasering av Kalnesskogen