Etter å ha gått noen runder med meg selv med meninger for og imot dette gigantiske høyhastighetsjernbane-prosjektet har jeg kommet til en avgjørelse: Jeg mener Sarpsborg kommune er ikke stedet for et slikt gigantprosjekt som vil være ødeleggende for mange husstander og områder. Vi har ikke strekninger på 40-50 mil som et slikt prosjekt virker uberørt på.

Nei, dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg. Uansett linjevalg vil det være et uromoment som griper inn i både natur og boligområder.

Skal en jernbane komme gjennom Sarpsborg, ville valget vært enklere med rett linje som ikke vil ha det markerte terrenginngrepet i forhold til en jernbane bygget over bakkenivå.

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg

Rådmannen i Indre Østfold påpekte i sin innstilling om usikkerhet på hvordan støy fordeler seg utover trasé som ikke ligger på bakkenivå, og han påpekte også at, i likhet med alle store infrastrukturprosjekter, vil en slik jernbane gi store konsekvenser for arealbruk og arealutvikling.

Dette er vel noe som også kommunedirektøren i Sarpsborg har tanker om. og det gir vel også Sarpsborg Arbeiderparti uttrykk for ved ikke å være med på dette prosjektet, som bør være statens oppgave med tilretteleggelse av jernbane i Østfold.

Skal en jernbane fungere optimalt i Østfold må Samferdselsdepartementet vise sin besøkelsestid uansett linjevalg, for det er sikkert ingen i Østfold som vil spore av. Europa ligger der uansett om Knut Arild Hareide får bestemt seg hvor han vil være.

Dermed er oppfordringen til politikerne: Spar Sarpsborg for noe som ikke hører hjemme i et så lite område. Vi trenger ikke en høyhastighetsjernbane som blir bygget på den måten og vil bli et forstyrrende element for dem som får det tett på seg.

Det er lett å bli påskrudd, men også greit å være realist.

Avgjørelsen er tatt for min del: Svaret er nei.

Les også

– Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg

Les også

Hva nå, Sarpsborg ?

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!