Dette har ektefeller og samboere rett til å fordele av fradrag

Av

Iblant kan det lønne seg å overføre et fradrag eller inntektspost til ektefellen din.