Dette må du vite om du planlegger å kjøre over svenskegrensa nå