Ikke overraskende er det VW Golf som topper listen over vrakede personbiler så langt i 2022. Volkswagen topper også lista når vi ser på vrakede bilmerker, etterfulgt av Toyota og Ford.

Fare for miljøet

Gamle biler er ofte trafikkfarlige og utgjør en fare for miljøet. Heldigvis er det noen som tar fatt i problemet og sørger for at disse bilene blir ivaretatt på en fornuftig måte.

– Her hos oss tar vi imot rundt 900 biler i året, forteller daglig leder Kim Roar Johansen fra Borg Bildemontering og karosseri.

Foruten biler som skal vrakes tar de imot biler som er kondemnert av forsikringsselskapene og andre kjøretøy som på en eller annen måte er utrangert.

Volkswagen topper listene

Bare i Sarpsborg har det så langt i år blitt vraket 781 biler, dette viset tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I hele landet er antallet 70.128 biler.

Vi selger mye brukte motordeler, speil, lamper og karosserideler.

Kim Roar Johansen - bilopphugger

På toppen av listen finner vi bilmerket Volkswagen. I Sarpsborg er det vraket 138 Volkswagen, godt representert med modellene Golf og Passat. I landet for øvrig er antallet vraket VW hele 11.945.

Her finner du hele listen over vrakede bilmerker så langt i år:

Du kan se en fullstendig oversikt over vrakede bilmodeller lenger ned i saken.

De fleste blir levert

I Sarpsborg er det fem vrakplasser som er tilknyttet vrakpantordningen, og som har godkjenning til å sende vrakmeldinger. Foruten Borg Bildemontering og Karosseri, kan Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells, Skjeberg Bilopphuggeri og Østfold Bildemontering alle ta imot biler til vraking.

– Uten denne ordningen hadde det nok stått mange biler rundt omkring i naturen. Så lenge bileierne får penger for å kvitte seg med bilen, vil de fleste levere den til vraking, forteller han.

Leverer du bilen til et godkjent bilmottak eller vrakplass mottar du 3.000 kroner i vrakpant. Dette gjelder ikke for biler som ble avskiltet før 1977. Fra januar 2018 ble det også innført vrakpant på motorsykler, mopeder, bobiler, campingvogner og lastebiler.

Lav terskel

Vraking av bil er et valg du som bileier tar. Hvis bilen er for gammel og full av feil, eller så slitt at den ikke kan videreselges havner den ofte som vrakbil på skroten. Kondemnering av bil blir gjort etter vurdering av forsikringsselskapene, en bil blir kondemnert om kostnaden med å reparere den etter en ulykke blir for stor i forhold til verdien på bilen.

– Min personlige mening er at terskelen for å kondemnere biler er litt for lav. Det er mange av bilene som kommer hit med skade som kunne vært reparert opp, forteller Johansen.

Gjennomsnittsalderen på dagens norske bilpark er ca. 10,7 år. De aller fleste av bilene som vrakes mot pant er eldre, og har en gjennomsnittsalder på drøyt 18 år.

Tre generasjoner Johansen kjører motorløp

Pengeskapåpnere måtte snu - tomhendte