Disse har kjøpt og solgt eiendom i november

De første eiendomsoverdragelse i november er klare.