Torsdagens inflasjonstall var høyere enn anslaget til Norges Bank. Det øker sannsynligheten for dobbelt rentehopp i desember, tror DNB.

Torsdag ble det kjent at prisene i Norge har steget med 7,5 prosent de siste tolv månedene. Tallene viste også at kjerneinflasjonen i oktober endte på 5,9 prosent på årsbasis, mot 5,3 prosent i september.

Det var høyere enn Norges Bank sitt anslag, noe som øker sannsynligheten for nok en stor renteheving fra Norges Bank i desember – det vil si på 0,50 prosentpoeng, skriver DNB i sin morgenrapport fredag.

– Når det er sagt, er det flere argumenter for at Norges Bank kun vil heve med 0,25 prosentpoeng, og at rentetoppen snart er nær, skriver DNB. Deres prognose er at rentetoppen blir på 3,25 prosent.

Torsdag skrev Nordea at torsdagens inflasjonstall kan trekke i retning av raskere rentehevinger og en høyere rentetopp, isolert sett. De tror Norges Bank vil heve med 0,25 prosentpoeng i desember, men opplyser at usikkerheten har økt betraktelig.