Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en adresse i Spydeberg 8. januar. Politiet antar at de døde av overdose.

Statsforvalteren opplyser i en pressemelding at de har gjort undersøkelser i saken og besluttet videre tilsynsmessig oppfølging. Tilsynet gjennomføres overfor flere instanser som var involvert i tjenestetilbudet rundt jentene.

I første omgang vil Statsforvalteren undersøke om jentene har fått forsvarlig hjelp og oppfølging fra barnevernstjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

– Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Mari Hagve, direktør for Statsforvalterens sosial- og barnevernsavdeling.

Statsforvalteren opplyser at det kan bli aktuelt å utvide tilsynet til også å gjelde helsetjenester.

To menn er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. En 27 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.

Tvillingjentene begraves fra Askim kirke onsdag 25. januar.