[Halden Arbeiderblad] – Selv i krevende år med pandemi og urolige tider i Europa avslutter vi året med gode resultater, og ønsker dermed å gi en julegave tilbake til lokalsamfunnet.

Det sier Katrine Reiersen, leder for marked og salg ved Multiconsult Østfold sitt kontor i Fredrikstad.

For å gi noe tilbake til lokalsamfunnene hvor de er mest aktive, ønsker de i år å gi en noe annerledes julegave.

– Vi håper dette vil bli en tradisjon og noe vi kan gjøre hvert år framover, uttaler Reiersen.

Gir bort ingeniør

Multiconsult ønsker nemlig i år å donere bort en ingeniør til et veldedig, samfunnsnyttig formål. Denne ingeniøren skal kunne hjelpe til med for eksempel planlegging av nybygg, rehabilitering eller ombygging innenfor en bredt spekter av fagområder.

– Vi ønsker å gi til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i Østfold. Det kan for eksempel være hjelp til en søknadsprosess eller planlegging av et klubbhus, sier Armand Åsheim, direktør for Multiconsult Østfold.

Han legger til at Multiconsult er opptatt av å støtte lokal næring og bærekraftige formål ved å kjøpe tjenester og varer der de er aktive.

– Multiconsult er opptatt av å bidra til samfunnet på mange måter. Vi bygger skoler, infrastruktur, barnehager, sykehus og industri, og sponser allerede en rekke lag og foreninger.

– Derfor håper vi en slik julegave kan være med å realisere en drøm for et lag eller forening som har planer om å gjennomføre et prosjekt de neste årene, legger Åsheim til.

Oppfordrer til å søke

Multiconsult i Østfold har, med sine kontorer i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, tredoblet antall ansatte siden 2010 og har nå en årlig omsetning på 225 millioner kroner.

De siste årene har Multiconsult, som har kontorer i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, blant annet tatt del i gigantprosjektet på Os i Halden, NND sin dekommisjonering av Halden-reaktoren, Saltnes skateanlegg, Arena Fredrikstad og reguleringsarbeidet på Hafslundsøy.

– Vi etterstreber å være med på lokale prosjekter, samtidig som våre medarbeidere er med på prosjektering og rådgivning fra Longyearbyen i Nord til Zambia i Sør.

– Nå håper vi at mange lokale lag og foreninger vil søke. Vi oppfordrer til samarbeid med andre, gjerne på tvers av fagområder. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet er bare positivt, sier Reiersen om den noe uvanlige gaven, som avhengig av fag og prosjekt, kan ha en verdi på rundt 50.000 kroner.

For å bli vurdert i søknadsprosessen må lag, foreningen eller organisasjonen være registret i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Søknaden må inneholde informasjon om prosjektet, en framdriftsplan og budsjett.

Søknad kan sendes til [email protected]

Søknadsfrist er 14. desember og vinner vil bli annonsert 23. desember.