Det kommer fram i kjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett lørdag.

Mannen er ilagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i hele perioden. Samtidig er han ilagt to ukers fullstendig isolasjon.

Fare for bevisforspillelse

Fengslingsmøtet ble gjennomført som en kontorforretning, og er begrunnet med fare for bevisforspillelse.

– Retten har kommet til at vilkåret om bevisforspillelsesfare er oppfylt. Det vises til at etterforskningen er helt i startfasen og at det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, herunder en rekke avhør, tekniske undersøkelser med mer. Retten er enig med påtalemyndigheten at det er sannsynlig at siktede, dersom han blir løslatt, vil snakke med vitner av relevans for saken, og derigjennom vil påvirke deres forklaringer. Videre legger retten det til grunn som sannsynliggjort at han vil benytte anledningen til å fjerne eller påvirke eventuelle digitalt lagrede spor. Siktede vil også kunne ta seg til åstedet, der fysiske beviser vil kunne bli forspilt. Ut fra sakens art og alvor mener retten det er sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte seg av denne muligheten, står det å lese i fengslingskjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Utvidet siktelsen

Øst politidistrikt ble torsdag kveld tilkalt sammen med helsepersonell til en bolig i Trøgstad. Der ble en person funnet død.

Mannen ble først siktet for å ha forlatt en annen person i hjelpeløs tilstand, før siktelsen ble skjerpet til drapssiktelse senere på fredagen.