Dronning Sonja og Magne Furuholmen omsatte for fem millioner kroner

Dronning Sonja og Magne Furuholmen omsatte for rundt fem millioner kroner til sammen, i løpet av de tre ukene de stilte ut på Soli Brug. Og for etternølerne, kommer det meste av utstillingen også til å stå gjennom høstferien.