Du kan kjøre fort forbi fotoboksen – så redde deg inn ved å bremse

Av

Streknings-ATK måler alltid bare mellom to punkter.